Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2012

ZosiaSamosia
8869 cce0
ZosiaSamosia
1144 3695
Reposted fromblok blok viaSundaySmile SundaySmile
ZosiaSamosia
Play fullscreen
Goodbye Blue Sky
Reposted fromDubarry Dubarry
ZosiaSamosia

May 12 2012

ZosiaSamosia
A czyż sądzi pan, że serce nie ściska mi się z bólu, że tak wałęsam się po próżnicy?
— Dostojewski
Reposted frommikmikmik mikmikmik viacufflinks cufflinks

May 10 2012

ZosiaSamosia

May 08 2012

ZosiaSamosia
5403 ebff
Reposted fromyoungbllood youngbllood viaigafiga igafiga
ZosiaSamosia
0684 9fc5
Reposted fromNeverLoseHope NeverLoseHope viaigafiga igafiga
ZosiaSamosia
ZosiaSamosia
ZosiaSamosia
9774 1b19
Skryć się w sobie.
Reposted frompesy pesy viapeudechance3 peudechance3
ZosiaSamosia
Dzisiejsze pokolenie ma mocne głowy i zimne serca.
— B. Prus - Lalka
Reposted frombeinthe beinthe viapeudechance3 peudechance3
ZosiaSamosia
2250 f4a7
ZosiaSamosia

7.21 feelings

Reposted fromwormstache wormstache viamishasta mishasta
ZosiaSamosia
Jeśli jest coś, co możesz zrobić, albo ci się śni, że możesz, zacznij to robić. W śmiałości tkwi geniusz, potęga i magia.
— H. Murray, "Wyprawa na Mount Everest"
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki
ZosiaSamosia
Może brakować mi słów, ale nie własnego zdania.
Reposted frommowdomniedalej mowdomniedalej viapinulowa pinulowa
ZosiaSamosia
Są dwa rodzaje szczerych ludzi: małe dzieci i pijani.
ZosiaSamosia

Boże, daj mi wewnętrzny spokój, abym przyjął rzeczy, których nie potrafię zmienić; daj mi odwagę, abym zmienił rzeczy, które mogę zmienić, i daj mi mądrość, abym rozróżnił pierwsze od drugich.

— Christoph Oetinger
Reposted fromjchigo jchigo viamadeliine madeliine

May 07 2012

ZosiaSamosia
wszystko jest jakieś takie chujowe w chuj. 
Reposted fromkatalama katalama viamefir mefir
ZosiaSamosia
Prorocy porzygali się i śpią
Poeci umierają w grobach strof
Anioły śmierdzą potem, żrą kiełbasę
Mają w dupie żywych
— Coma - Pierwsze wyjście z mroku
Reposted fromkatalama katalama viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl